انجمن برنامه نویسان البرز

نویسندگان سایت

همکاران ما در سایت

درباره من

دوازده سال پیش، وقتی هنوز دانشجو بودم و با حل کردن الگوریتم های وحشتناک دانشگاه، احساس میکردم خیلی برنامه نویسم، یک دوست یادم داد که دنیای واقعی برنامه نویسی چه رنگی است.

همیشه آرزو داشته ام هر کسی که از برنامه نویسی بدش می‌آید، مثل من این شانس را داشته باشد که با برنامه نویسی واقعی آشنا بشود.

دوازده سال پیش به خودم قول دادم همانطور که دوستم من را با واقعیت برنامه نویسی آشنا کرد، دیگران را با برنامه نویسی واقعی آشنا کنم.

تا همین امروز که این مقاله را می‌نویسم، خدا این موهبت را به من داده که برای 117 هزار نفر، مثل دوستم باشم و دنیای سیاه و سفید برنامه نویسی را برایشان رنگی‌تر کنم.