انجمن برنامه نویسان البرز

تبلیغات

ساختارهای کنترل خطا در سی شارپ – درس هفدهم

ساختارهای کنترل خطا در سی شارپ – درس هفدهم


در برنامه نویسی سی شارپ ، یکی از نکات مهمی که باید رعایت کنیم، کنترل خطا است. کنترل خطا توسط بلوک کد نویسی Try/Catch انجام میشود. به این صورت که ما کدها را در قسمت Try مینویسیم و در صورت خطا دادن، برنامه وارد Catch میشود. ساختار Try/Catch یک بلوک سوم به نام ّFinally هم دارد که در درس های آینده بیشتر به آن میپردازیم.

به خاطر داشته باشید که یک برنامه خوب، برنامه ای است که کنترل خطا در آن تا حد امکان انجام شده باشد.

در ویدیوی زیر، این مفهوم را بیشتر توضیح میدهیم

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید، این است که بعضی از قسمت های برنامه، صریب خطای بالاتری دارند. احتمال اینکه خطا در این قسمت ها به وحود بیاید، نسبت به سایر قسمت های برنامه بیشتر است.

مثلا قسمت هایی از برنامه که Connection به دیتابیس را باز میکنیم. یا جاهایی که دستوری را بر روی دیتابیس اعمال میکنیم. یا قسمت هایی که در آنها با فایل ها کار میکنیم. این قسمت های برنامه باید توسط ساختارهای کنترل خطا ، مدیریت شوند تا برنامه ما ایمن بماند!
کلمات کلیدی :

نظر بدهید